GDPR

andilci_ikona_100

Zásady ochrany osobních údajů

Já, Mgr. Denisa Dvořáčková, IČ: 886 63 655, se sídlem ul. Opatovická, Rajhradice (dále jen „Mgr. Denisa Dvořáčková“), prohlašuji, že jsem provozovatelem internetových stránek www.jeziskoviandilci.cz (dále jen „Internetové stránky“), a že se zavazuji veškeré osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby subjektu údajů (zákazníkům) nevznikla žádná újma, a v souladu s tím, jak je popsáno v tomto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů. 

Prohlašuji, že jsem dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), správcem nebo zpracovatelem vašich osobních údajů, tj. shromažďuji, uchovávám a využívám (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje v minimálním nutném rozsahu nezbytném pro výkon mé podnikatelské činnosti a služeb prezentovaných na mých Internetových stránkách.

V souladu s touto legislativou prohlašuji, že se na mne nevztahuje povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se proto mohou obracet v případě uplatnění práv přímo na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Jaké údaje zpracovávám?
V rámci výkonu své podnikatelské činnosti zpracovávám následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, adresa, emailová adresa, datum narození, telefon, cookies.

Za jakým účelem je zpracovávám?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely plnění smlouvy, vedení účetnictví (vaše osobní údaje zde slouží jako fakturační údaje, které nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů), a dále pro marketingové účely (k zasílání obchodních sdělení, rad a tipů). Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu, než se sami odhlásíte.

Jakým způsobem a jak dlouho zpracovávám osobní údaje?

Poskytnuté osobní údaje zpracovávám v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě manuálním způsobem. Jsem oprávněna zpřístupnit vaše osobní údaje oprávněným zpracovatelům, kteří jsou řádně vyškoleni v souladu s platnou legislativou. Současně jsem oprávněna poskytnout osobní údaje třetím osobám, které se smluvně zavázaly dodržovat předpisy týkající se ochrany osobních údajů, a to za účelem plnění smluvního vztahu či zajištění objednaných služeb (např. cloudové služby, správa internetových stránek, poskytovatelé analytických nástrojů atp.).

Osobní údaje zpracovávám pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění povinností vyplývajících ze smlouvy či příslušných právních předpisů. Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu uchovávám do odvolání souhlasu nebo po dobu maximálně 4 let od ukončení smluvního vztahu.

Jaká jsou Vaše práva související s osobními údaji?

Můžete se na mne obrátit a využít následující práva:

– právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracovávám,

– právo na opravu osobních údajů,

– právo na výmaz osobních údajů,

– právo na omezení zpracování osobních údajů,

– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

– právo na přenositelnost osobních údajů.

– právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžete prostřednictvím elektronického podání na moji e-mailovou adresu info@dartenglish.cz

– právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

COOKIES

Při procházení mými webovými stránkami zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

S láskou k českým Vánocům